Share/Bookmark

Stanislav Kollárik

No comment yet
ANJELI STANISLAVA KOLLÁRIKA

Stanislav Kollárik-1938- sa narodil v Seredi.Výtvarnej tvorbe sa venuje od detstva.Prvé odborné základy získal v Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Okrem rodinného prostredia kde práca s farbami a kreslenie bolo tradíciu v detstve na neho v nemalej miere vplýval rodinný kult knihy a vášnivé čiteteľstvo. Pre jeho rast priaznivo vplývalo prostredie spolužiakov Ela Havetu, Jura Jakubiska, Milana Sládka a mnohých iných dnes už významných slovenských umelcov.

Najpodstatnejšou skutočnosťou však bol jeho duchovný život veriaceho,ktorý preniesol do výtvarnej a literárnej tvorby. Po skončení vysokej školy uplatnil tieto danosti aj ako vysokoškolský učiteľ na troch slovenských univerzitách.

Celoživotné snaženie celkom zákonite vyústilo vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameranej na angelologiu. Potvrdzuje v nej presvedčenie, že len tá umelecká činnost má hodnotu,ktorá má základ v pozitívnej duchuvnej činnosti. Anjeli Stanislava Kollárika sú na jeho výtvarných dielach na výtvarnom pozadí zobrazujúcom vesmírny priestor farieb a tvarou.

K zaujímavostiam jeho tvorby patrí pravdepodobnosť, že žiaden výtvarný umelec aj mimo Slovenska nenamaľovaľ taký počet anjelov ako ich doteraz stvárnil v rozličných variáciách Stanislav Kollárik. Určite aj preto prevláda široká odozva zberateľov jeho originálnych ručne maľovaných pohľadníc a komorných malieb,ktoré mnohí považujú za šperk v byte.

-aek-

Zverejnenie komentára

HOME | ABOUT

Copyright © 2011 PulsART | Powered by BLOGGER | Template by 54BLOGGER